Visie zonder actie is een dagdroom.

Actie zonder visie is een nachtmerrie.

NIEUWS.

Stramproy in Beeld, een Portret.

aug. 2017

 

Een 20 minuten durende Multimedia presentatie is gemaakt in opdracht voor de Dorpsraad Stramproy en is op 26 en 27 augustus 2017 in de St. Willibrordus kerk gepresenteerd. Meer dan 1000 bezoekers hebben dit kunstwerk bezocht.

Meer info en beeldmateriaal >>

 

Matthäus-Passion

J.S. Bach

Palmzondag 2019

 

CUWeert gaat in samen-werking met diverse partijen een multimedia project ter visualisatie van de Matthäus-Passion maken. Samen met de live uitvoering in de St. Willibrordus kerk in Stramproy. Een niet te missen ervaring. Dit alles staat gepland in 2019.

                PRODUCTIEHUIS              KUNST EN CULTUUR

 

CUWEERT

Cultuur en Uitgaan in WEERT

 

 

Organiseert en initieert inspirerende presentaties tentoonstel- lingen,projecten,publieks-activiteiten en educatieve projecten. Legt daarbij relaties met andere initiatieven, kunstvormen, maatschappelijke ontwikkelingen, collecties en verhalen. Wij werken thematisch en zoeken samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs, bewoners, en culturele instellingen.

 

Verbindt kunst, cultuur, economie en tourisme om tot  revitalisering van WEERT te komen.

 

Verbindt Weerter collecties die bestaan uit o.a.: de waardevolle historische en hedendaagse voorwerpen, monumenten, archieven, verzamelingen, kunstwerken, locaties en verhalen. Gebruikt hiervoor de stad en zijn buitengebied. Ontsluit en presenteert deze fysiek en digitaal op verschillende locaties in de gemeente aan inwoners en bezoekers.

 

Stelt het publiek centraal, houdt rekening met leefstijlen, culturele achtergronden, wensen en de vraag naar beleving.  Vergroot zo de aantrekkingskracht van Weert op inwoners en bezoekers.

 

Is een samenwerking tussen Theo Derksen (Theo Derksen Storytelling) en Lilian Creemers (Lilian Creemers Art Issues) in de vorm van een productiehuis voor kunst en cultuur dat flexibel functioneert en samenwerkt in een netwerk van partners. De organisatie is veerkrachtig, publieksgericht, cross mediaal, interactief en ondernemend.

 

 

 

 

SEE YOU at CUWEERT

 

 LILIAN +(0)31 622 566 107

 THEO   +(0)31 683 542 294

Wilt u ons een berichtje sturen

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

LILIAN CREEMERS

 

THEO DERKSEN

 

 

WEER(-tenaren) AAN HET WOORD

Weertenaren ontmoeten Weertenaren.

 

CUWEERT initieert projecten op kunst en cultuurgebied. Wij werken thematisch en zoeken samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs, bewoners, culturele instellingen. De expertise van CUWEERT wordt ingezet als initiator en versterking van kunst en cultuurprojecten. Indien gewenst wordt de expertise aangevuld door externe deskundigen. In de voorbereiding en uitvoering wordt steeds veel zorg besteed aan de inhoudelijke-, technische kwaliteit als ook presentatie. Kwaliteit staat hierbij hoog in het vaandel.

 

De projecten hebben als doel met de stad Weert als middel interessante presentaties, exposities, tentoonstellingen, lezingen, performances en evenementen tot stand te brengen. Hierbij is het stedelijke openbare gebied het podium.

Geen incidenten maar een continue proces dat een kwalitatief sterke programmering van het kunst en cultuur aanbod in Weert versterkt en daarmee bevorderd.

 

HOE DOEN WIJ DIT

Ideeën ontstaan vanuit allerlei situaties, invalshoeken en standpunten; bijvoorbeeld een gesprek, nieuwsartikel, een film, een boek, een bijzondere gebeurtenis.

Met deze ideeën gaan wij aan de slag en onderzoeken of dit binnen onze visie iets interessants kan opleveren. De ideeën worden omgezet naar een thema('s), die vertaald worden naar onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen omgezet worden naar een eigen opdrachtstelling.  Dit geeft  ruimte om tot eigen invulling en media inzet te komen.

 

Voor de ontwikkeling, uitwerking en opvolging van de projecten worden participanten aangetrokken die het interessant vinden om met CUWEERT deel te nemen aan de projecten. CUWEERT is hierbij de spil en drijvende kracht. Haar rol is het om kwaliteit en voortgang te borgen.

Met bijeenkomsten, inzet van internet, social media en andere communicatie kanalen kunnen wij de onderwerpen en opdrachtstelling die ontstaan vanuit de thema’s presenteren aan een breed publiek, dat hierbij een  bijdrage kan leveren aan de uitvoering en participatie. Voor de financiering is CUWEERT afhankelijk van sponsoren en subsidies.

DESIGN THEO DERKSEN

 

CUWeert is een samenwerking varband van

Lilian Creemers & Theo Derksen

 

Niets mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers.